Privacy Policy


Ons privacybeleid

LimPRo vzw hecht veel belang aan de eerbiediging van je persoonlijke levenssfeer. We doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. LimPRo vzw houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Daarom;

  • verwerken wij je persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt;
  • is de verwerking van je persoonsgegevens beperkt tot die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • vragen we jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
  • hebben we passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geven wij geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • zijn we op de hoogte van je rechten omtrent jouw persoonsgegevens, willen we je hierop wijzen en deze respecteren.

Als LimPRo vzw zijn we verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring vragen hebt of contact met ons wil opnemen, dan kan dit via deze weg:

  • LimPRo vzw
  • Lichtveld 53/101
  • 3980 Tessenderlo