RoemeniëGroepen


ADO - Icarus / Hasselt

Wij ondersteunen mensen met een zware fysieke beperking, die ondanks alles zelfstandig willen wonen en leven, gewoon tussen andere mensen. Onze hoofdactiviteit is het uitbouwen van diensten voor zelfstandig wonen in heel Vlaanderen. Daarbij wonen onze gebruikers in een eigen huurhuis in een gewone woonwijk, op maximum vijfhonderd meter van zo'n dienst. De gebruikers kunnen vierentwintig uur op vierentwintig de hulp van assistenten inroepen via een speciaal oproepsysteem, bijvoorbeeld bij het eten, toiletbezoek en verzorging. Uiteraard zijn al onze huurhuizen aangepast aan de noden van mensen met een fysieke beperking.

Contactpersoon: Jaak Geurts


ADR Kinrooi - Coman / Kinrooi

Sociaal-maatschappelijke ontwikkeling

Versterken van het beleid en structuren (capacity building).

Deze 2 doelen worden concreet gerealiseerd via 2 actiepijlers: Ondersteuning van organisaties, instellingen en overheden die projecten hebben in Centraal en Oost Europa.

Romeense partner(s): Parohia Romano-Catolica COMAN

Contactpersoon: Brouns Hendrik


CISO - Technica / Maaseik

Steegen Arnold, actief in: Rimnicu Sarat (Buzau), Blaj (Alba)

ISO staat voor 'Colaborare Instruire Technica - Samenwerking Opleiding Techniek'

Doelstelling van CISO - Technica is onze ervaring samenbrengen met de ervaring van onze Roemeense collega's leraars ten bate van de leerlingen.

beroepsschool in Blaj met een afdeling hout- en metaalbewerkingk


Leefgemeenschap Dumitresti / Bocholt

Goederen verzamelen via alle vrijwilligers in functie van behoeftenlijst o.l.v. burgemeester. Jaarlijks transport waarbij we ter plaatse helpen installeren en/of verdelen.

Romeense partner(s): Petrica Dogaru (burgemeester) van de gemeente Dumitresti

Contactpersoon: Jacquelina Browers


Opjono / Hasselt

Opjono wil toekomstkansen geven aan jonge kansarmen, zoals weeshuisverlaters, zodat zij zich op een normale manier in de maatschappij kunnen integreren en goede kansen krijgen op de arbeidsmarkt.

Er loopt een project ten einde in Bacau met de Vlaamse Gemeenschap en er wordt een nieuw project voor beroepsopleiding gepland in samenwerking met Syntra Limburg en eventueel de stad Hasselt en de Vlaamse Gemeenschap.

In Bicaz worden, door een soort peter- en/of meterschap vanuit Belgie, opvang en warme maaltijden verstrekt aan kansarme schoolkinderen.

Opjono is voorstander van ontwikkeling van duurzaam toerisme in Roemenie omdat op deze manier 'Westers' geld in het land binnenkomt en er eveneens jobs ter beschikking komen die kunnen ingevuld kunnen worden door de jongeren die uit de opleidingsprojecten komen.

Romeense partner(s): Asociatia "Marile Sperante", Montur & Speleopit 600

Contactpersoon: Peter Vanderhaeghen


Senoro / Maaseik

We bekostigen de aankoop en de gehele renovatie van een gebouw dat gaat dienst doen als dispensarium. Verder willen we deze zomer het dokterskabinet volledig inrichten. We brengen voor elk huisgezin een grote doos kleding mee.

Romeense partner(s): Parochie Chesler

Contactpersoon: Pierre Hertogs


SMHO / Meerssen (Nederland)

SMHO, de Stichting Sociaal-Medische Hulpverlening aan Oost-Europa, verleent structurele hulp in Oost-Europa, op sociaal en medisch gebied in de ruimste zin van het woord, aan ziekenhuizen, instellingen voor meervoudig gehandicapten, kindertehuizen, scholen en via drinkwaterprojecten.

SMHO legt regelmatig werkbezoeken af aan haar projecten. Het doel van deze bezoeken is:

Het controleren van de door de stichting gefinancierde projecten

Het voorbereiden van nieuwe projecten

Het leggen van contacten met plaatselijke en/of provinciale overheden om daardoor medefinanciering mogelijk te maken

Het controlen van het gebruik van de geleverde apparatuur en goederen

Contactpersoon: Roel Boer


Vorniceni / Genk

Organisatie opgericht door burgers Van Vorniceni (burgemeester wilde in het begin niet meewerken)

vooral hulpgoeder en voor de armste gezinn en in het dorp

hulp a an schol en (material en e.d.)

disp ensarium

Romeense partner(s): Fundatia 'Claudia'

Contactpersoon: Josee Fransen


Vriendenkring Roemenie Husi / Kinrooi

De vereniging heeft tot doel het stimulerenCasa de Copii / Dumitresti

De VZW staat onder de hoede van het Belgische Leger en tevens werkt de vereniging samen met de Roemeense Sociale Dienst. De kinderen die naar Belgie komen zijn weeskinderen of kinderen uit zeer arme gezinnen en zijn tussen zes en achttien jaar oud. Denkt u van "dat is misschien iets voor ons", aarzel dan niet om Fons of Jos te contacteren.

Romeense partner(s): Dumitresti, Vrancea

Contactpersoon: Jos Bullen


Vatra / Limburg

Vatra Limburg is bedoeld als een non-profit associatieve structuur met de volgende algemene doelstellingen:

behoud en bevordering van de tradities, de cultuur en de Roemeense identiteit onder de plaatselijke gemeenschappen;

beeldverbetering van Roemenie in de provincie Limburg;

ondersteuning van sociaal-culturele belangen en behoeften van de Roemeense gemeenschappen in deze provincie

Belgische partner(s): LimPRo, ADR-Vlaanderen

Contactpersoon: Eduard Fron


Orde der Zwaardridders van Livland

Inzet tegen sociaal onrecht

De hoofddoelstellingen van de Orde der Zwaardridders van Livland VZW kunnen we omschrijven als volgt: Het trachten en streven naar menselijke waardigheid voor iedereen en een gerechtigheid in de sociale mentaliteit voor alle mensen, door te dienen, zich in te zetten tegen sociaal onrecht, hulp aan de zwakkeren in de maatschappij te bieden, zonder deze zijn waardigheid en respect uit het oog te verliezen, vrijheid en broederlijkheid, Het streefdoel van elke ridder is het uitoefenen van een caritatieve activiteit ten voordele van behoeftige mensen, dit zowel op lokaal, nationaal als internationaal vlak.

Er vinden samenwerkingsactiviteiten plaats met lokale bevoegde autoriteiten. Zo hangt de vlag van de stad Hasselt in de raadszaal van Slinneg, Hongarije als teken van samenwerking. Verder is er een samenwerking met de heer Schmidt, burgemeester van Tatabanya, Hongarije. Eveneens is een nauwe samenwerking met de Hongaarse ridderorde van de H. Ladislaus, met de hoofdzetel in Regensburg. Tenslotte is er een samenwerking met de Maltezer Hulpdiensten in Duitsland en Hongarije, die een onderdeel zijn van de Orde van Malta.

Contactpersoon: Jos Kuppers


ADSEL / Dumitresti

Belgische partner(s): LimPRo, ADR-Vlaanderen, TON

Contactpersoon: Stanila Luci